SIGNALL3 is een Leonardo da Vinci-project, met de volgende partners: Centre for Deaf Studies, Trinity College Dublin (Ierland); Lessius Antwerpen (België); University of Jyväskylä (Finland); University of Sussex (Verenigd Koninkrijk) en The Turkish National Federation of the Deaf (Turkije). Promotor is Interesource Group (Ireland) Limited.


Het thema van SIGNALL3 is “Werken met de Dovengemeenschap” (Working with the Deaf Community - of WWDC). Heel specifiek gaat het over samenwerken met (leden van) de Dovengemeenschap op het vlak van onderwijs en binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Tevens is er aandacht voor het tolken, vooral dan tolken binnen deze twee domeinen.


Doelstellingen


In het kader van SIGNALL3 werken Europese deskundigen samen aan leermiddelen die ook online (kunnen) wor-den aangeboden. Het gaat hierbij onder meer om:

  1. video-interviews met diverse Europese deskun-digen op het vlak van Dovenstudies

  2. een boek met wetenschappelijke bijdragen van diverse experten

  3. een reeks lesmaterialen (notities, powerpoint slides, illustratiematerialen,…), desgewenst online beschikbaar

  4. videovignetten

  5. een 10 ECTS-cursus als onderdeel van de opleiding Bachelor in Deaf Studies georganiseerd door het Centre for Deaf Studies, Trinity College, Dublin

  6. lezingen en workshops