SIGNALL3 - Työssä kuurojen yhteisön kanssa Interesource Group (Ireland) Limited toimii SIGNALL 3 -projektin vetäjänä, jossa on mukana viisi partneria: Centre for Deaf Studies, Trinity College Dublin (Irlanti), Sussexin yliopisto (Iso-Britannia), Lessius yliopisto (Belgia) ja Turkin kuurojen liitto.


Projektin tavoitteena on valmistaa tiedotus- ja opetusmateriaalia erityisesti niille henkilöille, jotka työn kautta ovat yhteistyössä viittomakielisten kanssa.


Projektissa tuotetaan kurssi Työssä kuurojen yhteisön kanssa, joka on osa Trinity Collegen Deaf Studies kandidaattitutkintoa. Opintokokonaisuus tullaan tarjoamaan useilla puhutuilla ja viitotuilla kielillä.


Tulokset


Projektissa työskentelee yhteistyössä eurooppalaisia viittomakielisyyden ja kuurojen yhteisön asiantuntijoita. Tavoitteena on yhdessä tuottaa seuraavanlaisia materiaaleja verkkoympäristöön:


  1. videoituja luentoja alan asiantuntijoilta

  2. videoituja haastatteluja ja lyhyitä dokumentteja kurssin eri aiheista

  3. kaksi julkaisua aiheesta

  4. työpajoja ja esityksiä alan tilaisuuksissa

  5. opintokokonaisuus kaikilla osallistujamaiden kielillä verkko-oppimisympäristössä